slidebg1

BİLGİLENDİRME

BAŞLICA HASTALIKLAR

Depolama ve Paketlemede Karşılaşılan Başlıca Hastalıklar

Hasat sonrasında karşılaşılan genel hastalıklar depolama ve paketlemelerde görülmektedir. AR-GE çalışmalarımızla ürünlerinizi, depolama ve paketlemede çokça karşılaşılan hastalıklardan korumak ve kontrol edebilmek için aşağıda bilgilendirme amaçlı belirtilmiştir.

Geotrichum Candidum
(Ekşi Çürüklük)

 

Hastalığa genel bakış; Topraktan meyvelere bulaşan bir hastalıktır, hastalıklı meyvelerin temas ettiği her yere kolayca bulaşır. 25-27⁰C de en hızlı şekilde ilerler, 5⁰C nin altında gelişimi durur.

Kontrol; Meyvelerin toprakla temas etmesi engellenir. Sabah nemin yüksek olduğu saatlerde ve yağmurlu havalarda hasat işlemi yapılmaz. Meyveler hasat edildikten sonra ilk 24 saat içinde mutlaka Narova 20GZT veya Narova Plus ile drencherde yıkanmalıdır. Paketleme hattında döküm ünitesi ve fırçalama ünitesinde klor veya uygun bir dezenfektanla spreyleme yapılır. Paketlenmiş meyveler uygun sıcaklıkta soğuk odaya alınır. Sarartma odaları ve soğuk hava depoları her meyve değişiminde, paketleme hattı ve çevresi her çalışma sonunda uygun bir dezenfektanla dezenfekte edilmelidir.

 

Chilling Injury
(Soğuk Hasarı)

 

Hastalığa genel bakış; Bahçelerde meyveler soğuğa maruz kaldığında Chilling Injury başlar. Meyveleri soğuk odalarda optimum saklama derecelerinin altında depolamakta Chilling Injury’e sebep olabilir.

Kontrol; Meyvelerin uygun sıcaklık derecesinde depolama yapılmasına dikkat edilir, Paketleme hattında Unitrade 500 SC kullanılır.

 

 

Penicillium Digitatum  (Yeşil küf)
Penicillium Italicum (Mavi küf)

 

Hastalığa genel bakış; İkincil bir fungal hastalıktır. En hızlı 23-24⁰C de gelişir, 10⁰C nin altında ve 30⁰C nin üstünde gelişimi yavaşlar. Meyve kabuğundaki yara delik vb zayıf noktalardan meyveye girer.

Kontrol; Meyveleri zedelemeden dikkatlice hasat edilir. Sarartma odaları ve soğuk hava depoları her meyve değişiminde, paketleme hattı ve çevresi her mesai bitişinde uygun bir dezenfektanla dezenfekte edilmelidir. Paketleme hattında Unigrow 500 EC ve Unitrade 500 SC kullanılır. Paketlenmiş ürün derhal 10⁰C nin altında soğuk hava deposuna alınır. Meyveler hasat edildikten sonra ilk 24 saat içinde mutlaka Narova 45 PROC ve-veya Sanmidac 300 SC ile drencherde yıkanmalıdır.

 

Phomopsis citri – Diplodia natalensis

 

Hastalığa genel bakış; Genelde Brown rot ( Kahverengi çürüklük – Etek çürüklüğü) ile karıştırılır. En hızlı 23-24⁰C de gelişir. 10⁰C nin altında gelişimi gelişimi yavaşlar. Genellikle meyve ağaçlarındaki kuru dallardan yağmurla meyveye geçer. Hasat esnasında meyve sapı ve çevresindeki ölü dokularda uyku halindedir. Nemin yüksek olduğu ortamlarda gelişimi hızlanır.

Kontrol; Meyve ağaçlarındaki kuru dallar temizlenmelidir. Sarartma odalarına yüksek etilen gazı verilmemeli ve oda sıcaklığın 23⁰C nin üstüne geçmesi gereklidir. Paketleme hattında Unitrade 500 SC kullanılmalıdır. Drencherde 2-4D sodium salt kullanılmalıdır. Paketlenmiş meyveler 10⁰C nin altında soğuk odalarda saklanmalıdır.

 

Brown Rot
(Phytopthora Citrophthora)
(Kahverengi çürüklük - Etek Çürüklüğü)

 

Hastalığa genel bakış; Topraktan meyveye bulaşır. Yağmur damlalarının yere çarpması ile ağacın 1,8 m yüksekliğindeki meyvelerine kadar sıçrayarak bulaşık yapabilir. Nemli ve yağışlı havalarda gelişimi hızlanır, 5⁰C nin altında gelişimi yavaşlar.

Kontrol; Hasat işlemi sırasında ağacın yere yakın meyveleri ayrı hasat edilir ve diğer meyvelerden ayrı bir yerde dinlendirilerek paketlenir. Yağmurlu ve nemli havalarda hasat işlemi yapılmaz. Hasattan önce ağaçlar Fosetyl-Al etken maddeli bir ilaçla ilaçlanır. Hasat sonrası paketleme evlerinde drencherde Fosetyl-Al veya Fosfit Potas meyvelerin bulaşık yapmaması için kullanılmalıdır.