Narofert NPCu

Ürün her türlü olası tehdide karşı hazırlanır. 10-15-0+ME

İçeriğinde Amonyum Azotu(NH₄) , suda çözünür fosforpentaoksit (P2O5) ve suda çözünür bakır (Cu) bulunan bir gübredir.  Bakır, klorofil sentezinde ve bitkilerin hücresel solunumunda rol oynar. Lignin ( hücre duvarlarının bileşeni) sentezine ve birçok enzimatik sürece katılır.

Narofert NPCu bitkilerin çevresel, beslenme ve patolojik kritik durumlara karşı direncini artırır, vejetatif büyümeyi destekler.

Narofert NPCu ile ürün her türlü olası tehdide karşı hazırlanır ve sonunda yüksek verim elde edilir.

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                % W/W

Toplam Azot (N)                                                                            10

Amonyum Azotu (NH₄)                                                                  10                                                                      

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                                         15

Suda Çözünür Bakır (Cu)                                                                 4

 

Kullanım zamanı ve dozu

Ürün

Yapraktan uygulama

Damlamadan uygulama

Narenciye ve Meyve ağaçları

100-200 ml/ 100lt su

20 günde 1 uygulanır

 

500-1000 ml/da

İhtiyaca göre tekrarlanır

Sebzeler

 200-250 ml/100 lt su

20 günde 1 uygulanır

 

500-800 ml/da

İhtiyaca göre tekrarlanır

Çiçekler ve süs bitkileri

150-200 ml/100 lt su

20 günde 1 uygulanır

 

500-700 ml/da

İhtiyaca göre tekrarlanır

Zeytin ağaçları ve Asmalar

200-350 ml/100 lt su

20 günde 1 uygulanır

 

700-1000 ml/da

İhtiyaca göre tekrarlanır

Otsu ve odunsu bitkiler

250-350 ml/100 lt su

20 günde 1 uygulanır

800-1000 ml/da

İhtiyaca göre tekrarlanır

 

KULLANIM ŞEKLİ

Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri güneş yokken uygulayın. Yüksek sıcaklıklarda bu ürünü uygulamayın.

Narofert-NPCu damlamadan veya yapraktan uygulanabilir.

GEÇİMSİZLİK

Narofert-NPCu çoğu gübre ve bitki sağlığı ürünleri ile uyumludur.

Dimetoat, dikofol, mineral yağlarla ve yüksek asidik ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez.

 

Narofert NPCu 1lt 5lt ve 10lt lik ambalajlarda bulunmaktadır.

 

Narofert-PZn 3-30-0+ME

Kök gelişimini artırır.

Türkiye topraklarının neredeyse tamamına yakınında çinko eksikliği görülmektedir. Çinko özlellikle bitkilerin doğurganlığında önemli olan bir iz elementtir. İçerdiği yüksek oranda şelatlı çinko sayesinde, oksin başta olmak üzere birçok hormonun üretilmesini sağlar. Bu etkisiyle bitkide, boğum aralarının dengeli büyümesini sağlar. Bitkilerin erken çiçeklenme ve meyve bağlama miktarını arttırarak verime etki eder. Hücre çoğalmasını hızlandırır. Bitkinin stres koşullarına karşı dayanımı artar. Çiçeklenme döneminde bitkinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi fosfor sağlar. Topraktaki azotun bitki bünyesine taşınmasını sağlar. Kök gelişimini artırır.

 

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                % W/W

Toplam Azot (N)                                                                             3

Üre Azotu (N)                                                                                 3

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                                       30

Suda Çözünür Çinko (Zn)                                                              5

 

KULLANIM ZAMANI VE DOZU

Bitki

Uygulama Dönemi

Uygulama Şekli ve Dozu

Meyve Ağaçları

Erken dönemde çiçekten önce

Damlama sulama ile 3-4lt/da 2-3 kez

Yapraktan 300ml/100lt su

Narenciye

Çiçekten önce

Damlama sulama ile 3-4lt/da 2-3 kez

Yapraktan 150ml/100lt su

Bağ

Erken dönemde çiçekten önce

Damlama sulama ile 3-4lt/da 2-3 kez

Yapraktan 200ml/100lt su

Sera Bitkileri

Şaşırtmadan sonra 15 gün ara ile

Damlama sulama ile 1,5-2lt/da

Yapraktan 200ml/100lt su

Açık Alan Bitkileri

      (Sebzeler)

Çiçeklenmeden önce 10-15 gün ara ile

Sulama suyu ile 2-3lt/da

Yapraktan 200ml/100lt su

Mısır

Bitki boyu 10-15cm olunca

Yapraktan 150-200ml/100lt su

Buğday, Arpa, Çeltik vs

Kardeşlenmeden önce

Yapraktan dekara 200-250ml

Ayçiçeği

Bitkiler 5-6 yaprak olunca

Yapraktan dekara 200-250ml

Süs Bitkileri

Büyüme dönemi başlangıcında

Damlama sulama ile 1,5-2lt/da 2-3 kez

Yapraktan 200ml/100lt su

Şeker Pancarı

Bitkiler 5-6 yaprak olunca

Yapraktan dekara 200-250ml

Pamuk

Bitkiler 3-5 yaprak olunca

Yapraktan dekara 200-250ml

Zeytin

Çiçeklenme öncesi tomurcuklanma

Damlama sulama ile 2lt/da

Sulama suyu ile 3-4lt/da

Yapraktan 300ml/100lt su

KULLANIM ŞEKLİ

Narofert-PZn damlamadan, sulama suyu ile ve yapraktan uygulanabilir.

GEÇİMSİZLİK

Narofert-PZn Bakırlı bileşikler ve PH’ı yüksek ürünlerle karıştırılmamalıdır. Diğer ürünlerle karışımı için küçük oranda karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 

Narofert PZn 5,10,20 lt lik ambalajlarda bulunmaktadır..

 

Narofert N15

Verim ve kalite artışı sağlar.

Narofert N15 topraktaki PH’ın düşürülmesini sağlar, toprak tuzluluğunu giderir ve toprakta oluşmuşmuş kaymak tabakayı parçalar ve bu yaptıkları sayesinde toprakta daha önceden bağlı bulunan besin maddelerinin ve mikro elementlerin bitki tarafından alınmasına yardımcı olur. Narofert N15 uygulanan bitkiler sonrasında uygulanan gübrelerinde alınmasına yardımcı olacağından verim ve kalite artışı sağlar.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                % W/W

Üre Azotu (NH₂-N)                                                                   15

 

KULLANIM ALANI,ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI:

Bitkiler

Uygulama Dozu ve Şekli

Uygulama zamanı

Meyve Ağaçları

Damlamadan 1-2lt/da

Tüm bitki gelişim süresince

Tarla Bitkileri

Damlamadan 1-2lt/da

Tüm bitki gelişim süresince

Açık alan bitkileri (Sebzeler)

Damlamadan 1-2lt/da

Tüm bitki gelişim süresince

Sera Bitkileri (Sebzeler)

Damlamadan 1-2lt/da

Tüm bitki gelişim süresince

Bağlar

Damlamadan 1-2lt/da

Tüm bitki gelişim süresince

Endüstri Bitkileri

Damlamadan 1-2lt/da

Tüm bitki gelişim süresince

 

       KULLANIM ŞEKLİ

Narofert-N15 suda çözünür iz elementler içeren gübrelerle birlikte kullanılabilir.

      GEÇİMSİZLİK

Narofert-N15 Kalsiyum Nitrat, Klorlu ürünler ve Humik Asitlerle birlikte karıştırılarak kullanılmaz.

 

10 ve 20 lt lik ambalajlarda bulunmaktadır.

 

ANNOUNCEMENTS

ATTENTION
Things to be aware of in

In Turkey, During the ripening period, the fruits are encased in rooms with more carbon dioxide, more or less heat which results losses in return..